سبک زندگی

شرط عادل الجبیر برای حضور ایران در جامعه جهانی وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه ادعاهای بی‌پایه و اساس خود گفت که اگر ایران می‌خواهد در جامعه جهانی حضور فعال داشته باشد باید دست از دخالت در امور سایر کشورها بکشد.

14 مهر
خبر