سبک زندگی

آرزوی زنان برای یافتن مردی کامل و ایده‌آل ریشه در کودکی آن‌ها دارد و به ویژه ارتباط با پدرشان. اکثر زنان مجرد بین ۲۵ تا ۴۵ سال توسط والدینی با رفتارها وشیوه‌های سنتی و تبعیض در نقش‌های جنسی پرورش یافته اند.

5 ارديبهشت
مطلب