سبک زندگیفرهنگی

همزمان با تاسیس مرکز فروش دیجیتال شرکت کتاب، درهای فروشگاه کتابفروشی این نهاد فرهنگی ایرانی که در ۳۶ سال گذشته یکی از مهمترین «لندمارک»‌های فرهنگی جامعه ایرانیان آمریکا در لس‌آنجلس محسوب می‌شد از آغاز ماه سپتامبر بسته خواهد شد.

12 مرداد
خبر