تکنولوژیسبک زندگی

بیاییم امروز هر ایمیلی که می‌زنیم، در بخش مربوط به «سابجکت» آن، شرحی خلاصه از نامه بنوسیم. این موضوع باعث می‌شود سال‌ها بعد هم ایمیل قابل ارجاع  باشد و وقت کمتری از هر دو طرف بگیرد. 

22 دى
مطلب