تکنولوژیسبک زندگی

دزدها قمه را که در آوردند، جرقه راه‌اندازی یک سایت تازه شکل گرفت:‌ خفت‌گیری 

3 آذر
خبر
سبک زندگی

در یک دنیای سوپرمارکتی شده، خانگی بودن چیز جذابی‌ست. رستوران‌های دنج در برابر چندملیتی‌ها، کتابفروشی‌های کوچک مستقل (ایندی) در برابر شرکت‌های بزرگ پخش و نشر بین‌المللی کتاب و البته غذاهای خانگی در برابر چرب و چیلی‌های روغن سوخته‌ی رستوران‌ها.

6 مهر
مطلب
تکنولوژیسبک زندگی

برای مایی که این روزها سرشار از ایده‌ هستیم، اما امکانات مالی کافی نداریم. می‌خواهیم به کارهای نبوغ ‌آمیزمان برسیم، نیاز به تمرکز داریم و دفتر و دستکی نداریم بهترین کار شال و کلاه کردن و رفتن به نزدیک‌ترین کافه است. 

19 آبان
مطلب