تکنولوژیسبک زندگی

1.     آیکِیا (ایکه‌آ)در هر 10 ثانیه یک قفسه کتاب میفروشد. این محبوبترین محصول این شرکت است.
2.    آیکِیا ((ایکه‌آ)) تقریبا 1% تمام مواد مصرفی تجاری چوبی را مصرف میکند.
3.    اینگور کمپراد مؤسس آیکِیا((ایکه‌آ)) شبکهای به ارزش 2/4 میلیارد دلار دارد.

14 آذر
مطلب
تکنولوژیسبک زندگی

برای مایی که این روزها سرشار از ایده‌ هستیم، اما امکانات مالی کافی نداریم. می‌خواهیم به کارهای نبوغ ‌آمیزمان برسیم، نیاز به تمرکز داریم و دفتر و دستکی نداریم بهترین کار شال و کلاه کردن و رفتن به نزدیک‌ترین کافه است. 

19 آبان
مطلب