سبک زندگی

تلنگری به روش زندگی خود بزنید!
یک داستان همیشگی، به خودتان قول میدهید که رژیم خود را رعایت کنید و هر روز کالری های کم شده را می شمارید وای بالاخره در محل کار یک کیک میخورید و از آن لذت میبرید و ناگهان به یاد می آورید که رژیم را شکستید!

21 دى
خبر