تکنولوژیسبک زندگی

بد از این‌که واقعه تروریستی رخ داده در پاریس، توانست حس همدردی را با کشته‌شدگان روزنامه‌نگار تقویت کند و هشتگ

19 دى
خبر