تکنولوژیسبک زندگی

هشتگ من‌ چارلی هستم به زبان فرانسوی بعد از وقوع عملیات تروریستی در پاریس رواج گرفت. تا جمعه بعد از دو روز، این هشتگ یکی از محبوب‌ترین هشتگ های تاریخ باشد اما نه محبوب‌ترین آن‌ها. 

19 دى
خبر