فرهنگی

مجسمه آزادی با الهام‌ از منشورکوروش در بورلی‌هیلز آمریکا با کمک بیش از یک میلیون نفر و بودجه ۲.۶ میلیون دلاری ساخته شده است.

14 تير
مطلب