سبک زندگی

با توجه به بحران آبی که این روزها به شدت با آن روبرو هستیم شاید بتوان با رعایت نکات ساده اما ضروری در خانه سهمی در کاهش مصرف بی‌رویه آب داشته باشیم. 
تعدادی از این موارد را با هم مرور می‌کنیم:
 

10 خرداد
مطلب