سبک زندگیسرگرمیهنری

در حالی که کمتر از یک هفته به انتخابات باقی‌ست، ستاره‌ها یکی یکی به موضوع انتخابات واکنش نشان می‌دهند.

22 ارديبهشت
خبر