سبک زندگی

شبکه اجتماعی فیس‌بوک اعلام کرده که تا ۱۲ ماه آینده، ۳ هزار نفر را برای کنترل محتوایی که نامناسب می‌خواند به استخدام خود درآورد. 

اینگونه محتوای نامناسب شامل پخش تصاویر ویدیویی قتل و یا خود کشی از طریق این شبکه اجتماعی می شود. 

13 ارديبهشت
خبر