سبک زندگی

خطرات بهداشتی قابل توجهی در استفاده از فاضلاب تصفیه نشده برای آبیاری مزارع سبزی و باغ‌های میوه وجود دارد.
فاضلاب‌های شهری می‌توانند شامل مخلوطی از آلودگی‌های بیولوژیکی و شیمیایی باشند. فاضلاب شهری حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین و سمی است.

11 تير
خبر
سبک زندگی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشستی خبری ده دلیل اول مرگ زیر ۷۰ سال ساکنین تهران را اعلام کرد.

11 ارديبهشت
خبر