سبک زندگی

پروبيوتيك، به عنوان صفت مواد غذایی حاوی باکتری‌های لاکتوباسیلوس‌ها، قارچ و مخمر به كار می‌رود.
اين اصطلاح را به “ارگانيسم های زنده ای گفته می‌شود كه در صورت مصرف مداوم ، اثرات سلامت زايی موثری برای ميزبان خود دارند.

22 بهمن
مطلب