تکنولوژی

همه می خواهند افکارشان را به دنیا منتقل کنند. معروف بودن در توییتر می تواند کار شما را رونق دهد و یا وبلاگتان را معروف کند. موفق ترین کاربران توییتر 100000 نفر مخاطب دارند که این تعداد برای بعضی به 500000 نفر هم می رسد!

10 دى
مطلب