تکنولوژیسبک زندگی

سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره شبکه‌های اجتماعی در سایت‌های انگلیسی زبان انعکاس داشته است. 

17 مرداد
خبر
تکنولوژی

همه می خواهند افکارشان را به دنیا منتقل کنند. معروف بودن در توییتر می تواند کار شما را رونق دهد و یا وبلاگتان را معروف کند. موفق ترین کاربران توییتر 100000 نفر مخاطب دارند که این تعداد برای بعضی به 500000 نفر هم می رسد!

10 دى
مطلب