سبک زندگی

در این‌جا ما به شما می‌گوییم چطور در ۶۰ ثانیه ازحمله قلبی جلوگیری کنید و سریع واکنش نشان دهید.

 

بسیاری از ما نمی‌دانیم که یک ماده طبیعی کوچک اما بسیار قوی توانایی این را دارد که از حمله قلبی جلوگیری کند.

6 آذر
مطلب