سبک زندگی

همه ما زمانی که تخم‌مرغ را آب‌پز می‌کنیم آبی که تخم‌مرغ در آن جوشیده است را دور می ریزیم. غافل از این‌که این آب خودش پر از خواصی است که از آن‌ها خبر نداریم.

 

2 آذر
مطلب
سبک زندگی

شاید حتی تصور هم نکنید که همسرتان ممکن است و یا شاید حتما از شنیدن این شوخی‌ها از زیان شما از شما دل‌خور می‌شود و آن‌چه که در بین شما با این دلخوری‌ها کم کم رنگ می‌بازد عشق است.

23 آبان
مطلب