سبک زندگی

خواب یکی از ارکان اساسی حیات بشر است. بازه ای که نزدیک به سی درصد از عمر ما در آن سپری می شود و اغلب انسان ها به سبب اینکه خواب را یک عمل غیر ارادی تلقی می کنند، آن را کم اهمیت می شمارند. این موضوع سبب می شود تا کم خوابی یا بی خوابی در زندگی روزمره آنها تاثیر منفی بگذارد.

4 دى
مطلب
سبک زندگی

شما هم بدخواب هستید؟  با این‌که تمام روز را کار کرده‌اید و به نظر بسیار خسته می‌رسید  هنگام خواب ساعت‌ها در رختخواب غلت می‌زنید و چشمتان به ساعت است تا خوابتان ببرد؟
 

16 آبان
مطلب