تکنولوژیسرگرمی

خیلی وقت‌ها می‌خواهیم عکس یا فیلمی را که روی اینستاگرام دیده‌ایم برای خودمان ذخیره کنیم.  برنامه‌ای ایرانی به نام اینستاگرام دانلود عرضه شده که کارش همین است!

9 دى
خبر