سبک زندگی

نخستین دلیل آن خیلی ساده است: دم‌کردن چای، از درست کردن قهوه آسان‌تر است. 

ساخت قهوه نیاز به دستگاه قهوه‌ساز دارد، یا از ابزارهای جذاب، گران و سخت باید استفاده کنیم اما برای درست کردن چای تنها یک چای کیسه‌ای، فنجان و آب جوش کفایت می‌کند.

8 دى
مطلب