سبک زندگی

موی چرب به مویی می‌گویند که از زمان شسته شدن فقط تا چند ساعت ظاهر زیبا و آراسته خود را حفظ می‌کنند و بعد از آن شروع می‌کنند به چسبیدن به هم و به پوست سر. برق می‌زنند و پس از آن هم بر اثر رسوبات چربی حالتی مات و کدر پیدا می‌کنند.

13 مهر
مطلب