یوگا چیست؟

يكشنبه, خرداد 17, 1394 - 03:55 توسط تحریریه بادبادک

یوگا لغتی سانسکریت به معنای به هم پیوستن است. قدمت آن به ۵۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد و از آن زمان به تدریج به وسیله فیلسوفان گسترش پیدا کرده است.
یوگا راهی است برای بارور ساختن نیروهای درونی و برقراری تعادل جسمی به منظور دستیابی به آرامش درونی و در نتیجه آن سلامتی و کامیابی.
فرد با یوگا بر ذهن و عقل خود چیره می‌گردد و به مراقبه نفس می‌پردازد. هدف از تمرینات یوگا غلبه بر محدودیت‌های جسم است و ایجاد تعادل مابین جسم و ذهن است. 
اصول اولیه یوگا توسط پاتانجلی در هشت مرحله یا اندام توضیح داده شده‌اند. این هشت مرحله عبارتند از یاما - نیاما - آسانا - پرانایاما - پراتی آهارا - دهارانا - دیانا و سمادهی. این هشت‌گانه‌ها به صورت زنجیره‌ای هستند که هر یوگی باید در طول دوره تمرینات خود بایستی به نوبت انجام دهد. 
یاما و نیاما احتیاج به انضباط درونی بسیار زیادی دارند. یاما به کدهای رفتار درست اجتماعی گفته می‌شود که قابل درک و پیروی در زندگی روزانه هستند و مسئولیت ما را به عنوان عضوی از اجتماع یادآوری می‌کند.
نیاما: اصول صحیح رفتار فردی است که نظم و تربیت به همراه می‌آورد.
آسانا:  در بدن انرژی تولید می‌کند و انرژی را به صورت درست  در بدن تقسیم می‌کند.
پرانایاما: به معنی انرژی حیاتی‌است.این مورد به معنای گسترش و توسعه انرژی حیاتی در بدن است. 
سه مرحله آخر یعنی دهارانا - دیانا و سمادهی تحت عنوان سامایا نامیده می‌شوند که در واقع ادغام و اتحاد میان جسم، تنفس، ذهن، آگاهی و خویشتن انسان می‌باشد.

یوگا را دوست دارید؟ مطالب دنباله دار بادبادک را در این زمینه دنبال کنید.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید