فنگ شویی چیست؟

دوشنبه, ارديبهشت 21, 1394 - 23:59 توسط تحریریه بادبادک

معنای لغت چينی، فنگ: باد و  شویی: آب است.

عبارت "باد و آب "نماد "صعود باد به قله كوه "و "اوج گيری آب در موج "است كه در صورت همنوایی رفتار و كردار انسان را به سوي تعالی پيش می‌برند .
ريشه هاي فنگ شويي را بايد در ستاره شناسي كهن، علم جغرافيای‌قديم، حكمت محلی چينی، جهان بيني و فلسفه تائوئيستی و طالع بينی چينی كه ئی چينگ ناميده می‌شود جستجو كرد .

فنگ شویی چيست؟
بكارگيری فنون فنگ شويی و دكوراسيون منحصر بفرد آن در فضای داخلی خانه‌ها تاثير عميقی بر بهبود و اعتلای كيفيت زندگی تك تك اعضای خانواده می‌گذارد. با تكيه بر دانش و تجربه باستانی می‌توان اظهار داشت كه فنگ شويی راه و روش معنوی زندگی است و انسانها را قادر می‌سازد تا انرژی‌های مثبت طبيعت را به درون خويش روانه سازند. كليه اصول فنگ شويی از نظر علمی به اثبات رسيده و دارای پشتوانه و استدلالهای مستحكم عقلانی هستند. عبارت فنگ شويي به صورت تحت الفظی به معنای "باد و آب "است ولی در واقع به معنای هنر زندگی موزون با محيط می‌باشد .زمانی كه به هماهنگی با تمام
اشيای محيط خود دست يابيم، زندگي با لطافت بيشتری پيش رفته و رسيدن به اهداف بسيار آسان مي شوند .مكان زندگی ما و نحوه ای كه اشيای هر اتاق را منظم می‌كنيم، به شكل شگفت آوری بر كيفيت زندگی ما تاثير می‌گذارند .آيا تاكنون احساس كرده ايد كه از چيدمان قسمتی از خانه رضايت شما را به خود جلب نمی‌كند و يا شايد تصور كرده باشيد كه هيچ كجای خانه مطابق ميل شما چيده نشده و بعد با خود فكر كرده ايد كه بايد يكسری تغييرات اساسي در آن ايجاد كنيد؟ اگر مبناي كار را بر اساس اصول ابتدايی فنگ شويي استوار كنيد به راحتی قادر به پيدا كردن نقطه دقيق شروع كار مي شويد. فنگ شويی راههای زيادی را در پيش روی شما قرار می‌دهد. البته ايجاد تغييرات خانگی بر اساس تكنيك فوق، فقط شامل موارد فيزيكی نمی‌شود و مظاهر معنوی را نيز در بر می‌گيرد. در حقيقت شما با استفاده از تكنيك‌های فنگ شویی معني خاصی را به هر يك از اسباب و اثاثيه منزل خود می‌دهيد و از اين طريق می‌توانيد انرژی مثبتی كه از آنها ساطع می شود را دريافت نماييد. اين انرژي مثبت در فنگ شويی با نام "چی" شناخته می‌شود.

 

در مطالب بعدی بیشتر از فنگ شویی خواهیم گفت. 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید