معرفی‌کتاب: سامسای عاشق

شنبه, بهمن 18, 1393 - 01:30 توسط تحریریه بادبادک

 

سامسا٬ نه میدانست کجاست و نه میدانست چه باید بکند؛ فقط میدانست یک انسان است٬ انسانی به نام گرگور سامسا. اما چطور نفهميده بود؟ شاید وقتی که خوابيدهبود٬ کسی این را در گوشش زمزمه کرده باشد؟ او قبل از اینکه گرگور سامسا شود٬ که بوده است؟ چه بوده است؟
اما همين که او این سوال را از خودش پرسيد٬ انگار دستهای پشهی سياه رنگ به دور سرش چرخيدند و وزوزکنان با حرکت به سمت بخشهای نرمتر مغز٬ بزرگتر و متراکمتر شدند. سامسا تصميم گرفت از فکر کردن دست بردارد چرا که هر چيز مرتبط با این موضوع٬ از ظرفيت او خارج بود.

(صفحه ۹) 

حتی فکر کردن به او گرمابخش بود. دیگر٬ از آن زمان به بعد آرزو نداشت که یک ماهی یا گل آفتابگردان باشد. از انسان بودنش خوشحال بود٬ البته راه رفتن روی دو پا و لباس پوشيدن دردسری بزرگ بود و هنوز چيزهای زیادی بود که از آنها سر در نمیآورد. با این حال اگر او یک ماهی یا گل آفتابگردان بود٬ نه یک انسان٬ محال بود که چنين احساسی را تجربه کند. ( صفحه ۳۸)


عنوان: سامسای عاشق 
نویسنده: هاروکی موراکامی 
مترجم: مریم عروجی 
ناشر: موسسه انتسارات بوتيمار 
سال نشر: چاپ اول ۱۳۹۳
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه 
شماره صفحه: ۴۰ ص. 
موضوع: داستانهای ژاپنی ­ قرن ۲۱ م.
 قيمت: ۴۵۰۰۰ ریال 

 

منبع:  امروز لیلی چی می‌خونه؟ http://goo.gl/0djjWu

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید