شهرهای کوچک نشسته روی غذاها

پنجشنبه, بهمن 16, 1393 - 22:38 توسط تحریریه بادبادک

آندریا پورتولس عکاس، هرکدام از شهرهای معروف جهان را به شیرینی و غذای به خصوصی نسبت داده است. او در این پروژه عکاسی ماکت کوچی از شهرها را ساخته و آن را روی شیرینی‌ها و غذاها قرار داده و از آن‌ها عکاسی کرده است. در این عکس‌ها بارسلون را بر فراز وافلی پوشیده از پودر قند و یا لندن را روی کیک فنجانی صورتی رنگی خواهید دید. 
آتن

برلین

هاوانا
دوبلین
 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید