روش نگهداری و مراقبت از کودکان

يكشنبه, آذر 23, 1393 - 10:13 توسط تحریریه بادبادک

اداره تحقیقات، مطالعات، ارزیابی و آمار نظر سنجی (دررس) در مورد روشهای نگهداری و مراقبت از کودکان را از سال 2002 آغاز کرده است. 

در مجموع 6700 خانوار مورد بررسی قرار گرفتند. و با این پرسش که "چه کسی در خانه از فرزندان مراقبت می کند؟" سازمان دررس در درجه اول پاسخ آن را پدر و مادر دانست.... اما این نسبت هر ساله رو به کاهش است. در سال 2013 " 61 درصد از کودکان به طور عمده در روز توسط پدر یا مادر مراقبت می شوند،که این در مقابل آمار 70 درصدی سال 2002 دررس است.و چه کسی را پدر یا مادر برای نگه داری فرزندانشان انتخاب می کنند؟

 

آمار و ارقام رقمی را در این جهت نشان داده زمانی که کودک توسط والدین نگه داری می شود اغلب آنها فقط توسط مادرشان نگه داری می شود و حضور تنها پدر یا مادر در بین سال های 2002 تا 2013 9 درصد افزایش داشته است. این آماری است که به احتمال به رشد تربیت والدین ختم می شود.... 

 

اما والدین تنها فرزندان خود را مراقبت نمی کنند. در نیمی از موارد، آن ها حداقل یک بار در سه هفته به دنبال شخصی برای نگهداری فرزندانشان می گردند. که به عنوان مثال می تواند پدر بزرگ یا مادر بزگ باشد. در مجموع این مطالعات نشان داده که 68 درصد این کودکان حداقل یک بار در هفته توسط شخصی دیگر غیر از پدر و مادرشان نگه داری می شوند. 

 

بنابراین، 32 درصد از کودکان بیشتر زمان خود را با فردی دیگر یا در مهدهای کودک سپری می کنند. این نسبت در سال 2002 22 درصد بود. که افزایش این درصد نشانه گر بازگشت بانوان به مشاغل خودشان است. 59 درصد مادران در سال 2013 نسبت به آمار 55 درصدی ده سال پیش دارای یک شغل هستند. همچنین این مطالعات نشان داده که حتی اگر هم والدین شاغل نباشند، برای نگهداری از کودکانشان یک پرستار بچه را استخدام می کنند.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید