اهدای خون و عضو: خودتان را معرفی کنید!

يكشنبه, آذر 23, 1393 - 09:00 توسط تحریریه بادبادک

هر ساله ازسال 1996، شورای اتحادیه اروپا، به علت نیاز به اهدای عضو و پیوند آن، در هفته دوم ماه اکتبر، روز اروپایی اهدا و پیوند عضو، تلاشی در ترغیب جامعه دارد.

بر طبق آمار منتشر شده این شورا، 17020 نفر در اروپا از پیوند عضو کلیه تا سال 2013 می توانستند بهره مند شوند. اما در طی همین سال ها، روزانه 14 نفر به علت نبود عضو مناسب برای پیوند جان خود را از دست دادند.

شعار انتخاباتی سال 2014 – " عشق تان را ابراز کنید، قبل از اینکه دیر شود"- یک درخواستی برای جشن گرفتن زندگی، عشق و شریک شدن آن با هر کسی که تمایل به اهدای عضو دارد است. و کلیه بهترین مثال می تواند باشد. در واقع این عضو می تواند از فردی تازه متوفی گرفته شود ( که این باید در قید حیات خود شخص مشخص شده باشد در غیر این صورت تصمیم را خانواده متوفی می گیرد) یا می توان از یک فرد سالم این عضو را پیوند زد. از سوی دیگر، آژانس بیومدیکال شعار خود را " یک عضو = نجات یک فرد" برای شناخت بیشتر این امکان اعلام کرده است. در حدود 3074 پیوند در کشوری مانند آلمان انجام می شود، 401 نفر آن ها یعنی 13% عضو شان را از یک فرد در قید حیات می گیرند.

ارتباط عاطفی

"پیوند کلیه از اعطا دهنده ی زنده، نتیجه ی امیدبخش‌تری دارد و به لطف این پیوند شرایط زندگی را بهتر می کند. اما برخی از آن ها، بدون گذراندن دیالیز، جراحی را با شرایط خیلی خوبی گذرانده و اکنون در جای خالی عضوشان پلاگی گذاشته اند." اینها را آژانس بیومدیکال اعلام کرده است. گاهی اوقات عضو دهنده خود پدر یا مادر گیرنده می باشد، و هم چنین می تواند از خواهر، برادر، فرزندان، خانواده های درجه یک گرقته شود یا از هر فرد دیگری  که رابطه احساسی عمیقی با گیرنده حدود دو سال به بالا داشته می توان این اهدای عضو را انجام داد. و کمک های صلیب سرخ نیز می تواند بین دو دهنده-گیرنده نا آشنا انجام شود. 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید