ذن چیست؟

چهارشنبه, آذر 19, 1393 - 07:51 توسط تحریریه بادبادک

دلایل ورزش کردن بسیار گوناگون است. شاید شما دلتان می‌خواهد که بدنی زیبا داشته باشید، شاید بخواهید بدون زحمت و سوزاندن کالری زیاد کمی در خودتان بهبود ایجاد کنید. بهتر است بگوییم که در ذن شما نه از توانایی جسمانی یک ورزشکار برخوردارخواهید شد و نه از اراده ای ورزشی. اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود، چراکه برخی از فعالیت های جسمانی ترکیبی از تمرینات فکری و استراحت است و دیگر دلیلی برای ورزش نکردن ندارید!

ورزش هایی هستند که به شما انرژی می دهند، و می توانیم این ورزش ها را با آرامش کامل، و با انبساط کامل عضلات انجام دهیم مانند یوگا شما بدون اینکه بدانید ورزش می‌کنید، اما ظاهرا این در ورزش ذن این هم از اهمیت کمتری برخوردار است. هدف اصلی تمرینات نرم ذم، بهبود تنفس و یادگیری تسلط بر احساسات برای استراحت هرچه بهتر ذهن و بدنبال آن استحراحت بهتر بدن است. ذم ورزشی است که بر پایه فکر و گوش دادن به بدن و احترام به قسمت های شکننده‌ی بدن مانند مفاصل هست. با انجام این ورزش شما قادر به دفع استرس‌های روزانه تان خواهید بود و به آندروفین اجازه آزاد شدن می‌دهید. (آندروفین معروف ترین هورمون لذت است که باعث احساس شادی غیرقابل توصیفی می‌شود.)

ذن را می‌توان مراقبه‌ای (مدتیشنی) ناظر بر چهار لایه شرح داد:

1.    لایه نخست شاهد بودن بر محیط اطراف شامل صداها، بوها، نورها واحساس سرما وگرما است و نشستن یا خوابیدن و آرام گرفتن از محیط پیرامون


2.    لایه دوم ناظر بودن بر ذهن است و آرام کردن ذهن و دور کردن پریشانی‌ها. به این معنی که افکار واندیشه‌ها ستیز نکنیم، از آنها نگریزیم، آنهارا نام گذاری نکنیم (زشت/زیبا).


3.    لایه سوم جسم است که بر تک تک نقاط بدن و وانهادگی و آرامش آنها ناظر باشیم بدین معنی که هر بخش را یا از سر تا پایین یا از پایین تا سر یک به یک عضلات را منقبض و آزاد می‌کنیم.


4.    لایه چهارم تنفس است که طی آن ریتم وآهنگ طبیعی تنفس را شاهد خواهیم بود به دین صورت ۴ ثانیه نفس کشیدن ۴ ثانیه حبس ۴ ثانیه دم ۴ ثانیه خلثی.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید