کمپین "قلیان‌ها را گلدان کنیم‌" در هرمزگان تشکیل شد

پنجشنبه, خرداد 27, 1395 - 02:52 توسط تحریریه بادبادک

 مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در این خصوص گفت: هدف از تشکیل این کمپین فرهنگ سازی در خصوص ضررهای مصرف قلیان‌ و مشارکت بیشترمردم در دوری از مصرف قلیان است.
مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بندرعباس: سن مصرف قلیان در هرمزگان در چند سال اخیر از ۲۵ به ۱۵ کاهش پیدا کرده است.مصرف قلیان در بین دختران هرمزگان نیز بیشتر از پسران است.
مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس تصریح کرد: علت این موضوع آگاه نبودن مردم از ضررهای مصرف قلیان و باورهای غلط در این زمینه است .
وی اضافه کرد: در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در یک ماه گذشته‌،۱۰ سفره‌خانه و ۲۷ مرکز عرضه قلیان در بندرعباس پلمب و ۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی شدند.
مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس بیان کرد: همچنین ۱۰۸ مرکز عرضه قلیان در بندرعباس اخطار دریافت کردند و تعداد ۱۸۰ عدد قلیان در مراکز عرضه غیر مجاز و ۴۷ عدد قلیان نیز در طرح پاکسازی نوار ساحلی بندرعباس ضبط شد.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید