برای درمان دردهایتان چه بنوشید؟

سه شنبه, فروردين 24, 1395 - 06:18 توسط تحریریه بادبادک

نوشیدن دم‌نوش‌های گیاهی از زمان‌های بسیار بسیار قدیم در زندگی ایرانی‌ها رسم و عادت بوده. درمان دردهای مختلف پیش از این‌که پای داروهای شیمیایی به زندگی ما آدم‌ها باز شود در ایران، به کمک طبیعت و استفاده از داروهای گیاهی بوده است.
در این دوره و زمانه هم با هجمه داروهای شیمیایی به زندگی ما بیماری‌های فراوانی در اثرمصرف خود این داروها در جوامع انسانی شکل گرفته‌اند.
چه بهتر که ما تا جایی که می‌توانیمدانشمان را در زمینه استفاده از طبیعت برای درمان دردهایمان زیاد کنیم و دل از محصولات شیمیایی بکنیم.

 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید