فیس‌بوک از زندگی زناشویی ما خبر دارد. چگونه؟

دوشنبه, آذر 3, 1393 - 13:27 توسط تحریریه بادبادک

فیسبوک می‌تواند حدس بزند که تا چه زمانی در کنار همسرتان خواهید ماند و چه زمانی در آستانه جدایی هستید. چگونه؟

برای افراد متأهل در فیسبوک، همسرشان حدود 75% مواقع  به شکل حیرتآوری همگون‌ترین عضو شبکه‌شان است.

دو دانشمند، لارس بکاستورم و جان کلینبرگ، برروی حدود ۳/۱ میلیون زوج در فیسبوک مطاله کردند و این نظریه را به تازگی منتشر کرده‌اند.

معیار سنجش آن‌ها براساس شمارش تعداد دفعاتی که یک فرد و همسرش عملکردی به عنوان پل، میان قسمتهای پراکنده (نامنسجم) شبکه‌شان به عنوان یک زوج انجام می‌دادند بود. 

بک استورم و کلینبرگ سطحی را که یک رابطه رفتار ایده‌آل را انجام دهد «انتشار» نامیدند. به دلیل اینکه نشان میدهد که چگونه حلقة اجتماعی شما در صورت جدایی، گسترده‌ خواهد شد.

من «همگونی» را ترجیح میدهم چون فکر میکنم بهتر نتیجه نهایی را حاصل می‌کند: «افراد با هماهنگی بالا، نقش خاصی به عنوان زوج درون شبکه دوطرفه‌شان دارند. عملکرد زوجهای با هماهنگی بالا -دو نفر با یکدیگر- مانند پیوندی در میان آنهاست، در غیراین‌صورت گروهی ازهم گسسته است. آن‌ها پیوند‌دهنده‌های مخصوص هستند که به نقاط پراکنده داده شده‌اند.

قدرت همگونی از این حقیقت سرچشمه میگیرد که همسر شما یکی از معدود و شاید تنها فردی است که شما او را همه‌جا با خود معرفی می‌کنید.  در مهمانیهای کاری هم حتی همسرتان حضور دارد، در گردهمایی‌ها، و زمانی‌که دوستان همبازی شما برای یک روز به یادماندنی به دیدار شما میآیند: مهمانی پلو خورانی که شما تمام سال منتظر آن بودید.

در این حین، این همکاران، این همکلاسی‌ها، و این همبازی‌ها، اگرچه همه به شکل متراکم خودشان در گروهی بهم مرتبط شده‌اند، با یکدیگر پیوندی ندارند به جز شما و همسرتان.

برای افراذ متأهل در فیسبوک، همسرشان حدود 75% مواقع  به شکل حیرت‌آوری همگون‌ترین عضو شبکه‌شان است و حتی مهمتر، برای هماهنگی به عنوان وسیله اندازه‌گیری تداوم یک رابطه، زوج‌های جوانی که برایشان این مسئله مهم نیست، رابطهشان 50% بیشتر به شکست میانجامد.

در یک شبکه دوستی بدون همگونی، «پیشبردن زندگی جداگانه» می‌تواند به سرعت تبدیل به «پیش بردن زندگی مخفی» شود و این‌ها همه رازهایی هستند که فیسبوک درباره خود ما بیشتر از خود ما اطلاع دارد. 

 

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید