بهترین مناطق تهران برای زندگی کجاها هستند؟

سه شنبه, اسفند 18, 1394 - 12:19 توسط تحریریه بادبادک

به گفته پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی منطقه ۶ تهران، جایی که بیشترین تعداد آموزشگاه‌ها را دارد، در تحقیقات دانشجویی یکی از سه منطقه برتر پایتخت شناخته شده است.

در این تحقیق مناطق ۱، ۳ و ۶ از جمله بهترین مناطق تهران شناخته شده‌اند.

ساکنان این مناطق در سریع‌ترین زمان ممکن به بزرگ‌راه‌ها دسترسی دارند و از منظر خرید دچار مشکل نیستند.

تعداد زیادی بیمارستان و درمانگاه تخصصی در نزدیکی این منطقه است .

در این تحقیق مناطق ۱،۳ و ۶ توسعه یافته‌ترین و مناطق ۱۵،۱۷ و ۱۹ کم توسعه‌ترین مناطق تهران شناخته شده‌اند.

در این تحقیق که بر اساس معیار توسعه یافتگی بررسی‌ها انجام شده است پس از سه منطقه گفته شده مناطق ۲، ۵ و ۷ نیز از جمله مناطق توسعه یافته شهر تهران به حساب می‌آیند.

در این پژوهش مناطق ۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۲۱، ۴، ۱۰، ۱۶، ۱۲، ۲۲، ۱۴،‌۲۰، ۹، ۱۸، ۱۹،‌ ۱۷ و ۱۵ سایر رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

این پژوهش براساس هفت معیار مناطق شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است، معیارهایی همچون شاخص مسکن، آموزش، جمعیت، اشتغال، دسترسی به اطلاعات،‌ محیط زیست و زیرساخت‌ها در تعیین بهترین و بدترین مناطق تهران اثرگذار بوده‌اند.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید