دوستداران حیوانات خانگی، مهربان‌ترند؟

دوشنبه, آبان 19, 1393 - 14:01 توسط تحریریه بادبادک

اغلب صاحبان حیوانات خانگی مدعی تاثیر مثبت این موجودات بر خلق و خو و عادتهایشان هستند.

هر کسی که زندگی با حیوان خانگی را تجربه کرده باشد، قطعا این واقعیت را تایید می کند که داشتن حیوان خانگی به همان اندازه که از بهترین پاداش هایی است که می توان از سرنوشت، کارما، تمام دنیا، یا هرچه دوست دارید بنامیدش گرفت، چالشی است که مسئولیت ما را در قبال دنیای اطرافمان به ما گوشزد می کند. 

نتیجه ی مطالعه‌ای که در مجله ی Applied Developmental Science منتشر شده نشان می دهد این ادعا چندان هم به دور از واقعیت نیست. 

نتیجه ی این مطالعه نشان می دهد صاحبان حیوانات خانگی نسبت به افراد فاقد حیوان خانگی به طرز محسوس و معنی داری، نوعدوست ترند. 

علاوه بر این، در میان جامعه ی آماری ۵۰۰ نفر مورد مطالعه، افراد دارای حیوان خانگی از سطح مسئولیت پذیری و قدرت مدیریت بیشتری نیز برخوردار بوده اند. 

گرچه نسبت به این مطالعه ایراداتی وارد شده است از اینکه شاید افرادی که ذاتا نوعدوست ترند علاقه ی بیشتری به نگهداری حیوانات خانگی نسبت به دیگران دارند و فاکتورهای مورد مطالعه لزوما تحت تاثیر حیوانات خانگی نباشد اما آنچه مسلم است این است که صاحبان حیوانات خانگی، تلاش دارند انسان های نوع‌دوست‌تری نسبت به دیگران باشند.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید