دفترچه جادویی به بازار می‌آید

يكشنبه, آبان 17, 1394 - 13:31 توسط تحریریه بادبادک

چند بار تا به حال چیزی را نوشته یا کشیده‌اید، بعد کاغذ را کنده و مچاله کرده و دور انداخته‌اید؟

این دفتر جدید، از طریق سایت کیک‌استارتر کمک‌ها را به عنوان سرمایه‌گذار جلب کرده و در حال تولید است. شیرازه‌ای مغناطیسی آن را به شیوه‌ای ابتکاری به دفتر جالبی تبدیل کرده است که می‌تواند جایگزین چسب در صحافی شود. همچنین این امکان وجود دارد که نوشته‌ها را بتوان به راحتی از دفتر پاک کرد و دوباره نوشت. 

علاوه بر همه این‌‌ها، می‌توان ورقه‌ای را جدا کرد و رویش نوشت و سپس در هر جای دفتر که بخواهیم با آهن‌ربایی که دارد نصب کنیم.  

 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید